Regler?

Vilka regler kommer gälla när Sisters Academy kommer till Nova?