NYFIKEN?

SISTERS ACADEMY
– THE TAKEOVER
en massiv performanceinstallation

VÅREN 2016: 29.2. – 11.3


Öppet hus: Mars 4 2016 7.30 AM – 4.00 PM
SISTERS ACADEMY, Nova Academy Järnvägsgatan 2, 27280 Simrishamn, Sweden
Öppet hus invitation – download pdf


I ett framtida samhälle som reser sig ur en post-ekonomisk och miljömässig kris spirar en planta av hopp. The Sister har tillsammans med sin personal öppnat Sisters Academy – en skola i en värld och ett samhälle där det sinnliga och poetiska varat står i centrum för alla handlingar och möten.

I korsningen mellan scenkonst, aktivism, pedagogikutveckling och forskning pågår det storskaliga nordiska projektet Sisters Academy, som kommer göra nedslag i en rad länder mellan 2014 och 2017. Projektet har initierats av danska performancegruppen Sisters Hope som använder sig av radikalt intervenerande och immersiva strategier från performancekonsten för att förvandla vanliga miljöer till parallella, lite skeva universum för att utforska och utveckla sinnligt lärande.

I Malmö genomförs projektet i två steg: i den första delen kommer Inkonst förvandlas till en massiv performanceexperiment, The Boarding School, mellan 30e augusti och 20e september. Alla över 18 år kan skriva in sig som elever, i minst 24 timmar, och bli en deltagare i utforskandet av det sinnliga. Del två, The Takeover, sker under våren 2016 när The Sister och hennes personal tar över ledarskapet på en gymnasieskola i Malmöområdet under två veckor, och arbetar tillsammans med lärare och elever för att undersöka en mer poetisk kunskapsutveckling.