MÖJLIGGÖRARE

PARTERNA
Sisters Academy Malmö är ett storskaligt dansk/svenskt samarbete som pågår 2014 – 2016. Parter är kulturscenen Inkonst (SE) och performanceduon Sisters Hope (DK), båda bidrar själva med stora resurser.

Inkonst: lokal för Sisters Academy – The Boarding School, ca 2.000 arbetstimmar av ordinarie personal, kontorsplatser, administration m.m.

Sisters Hope: konceptet Sisters Academy, ca 4.000 timmar frivilliga arbetsinsatser av aktivister samt specialiststöd från ”systrarnas” nätverk.

IDEELLA INSATSER
Projektet skulle inte vara möjligt utan massor av aktivister, volontärer, entusiaster och ambassadörer – stort TACK till Er alla!

BASFINANSIERING
Postkodlotteriets Kulturstiftelse är projektets huvudfinansiär
Malmö Stad – verksamhetsstöd och lokaler till INKONST
Kultur Skåne – verksamhetsstöd till Inkonst
Kulturrådet – verksamhetsstöd till Inkonst

STÖD TILL PRODUKTIONERNA
Kultur Skåne
Kulturrådet

SPL logo 2013 FC

malmo_stad_liggande SVV

rs_greyscaleRGB

FUlogo-svart

Tack till

Malmö Återbyggdepå

Ecofungi

Kronfågel

Elite Hotels

Emmaus Björkå

Hackstage

Showproduktion

Superdigital.dk